1.  
  2.  

  1. facebook

  2. YouTube

  3. Fórum

Home > GRAND POWER > Podporujeme

dakovny list

Podporujeme

Naša spoločnosť je hrdým partnerom mnohých projektov z oblasti športu, kultúry a vzdelávania a i v budúcnosti radi podporíme dobrú vec. Avšak počet žiadostí o podporu každým rokom rastie a prevyšuje naše možnosti. Dôraz kladieme na všeobecne prospešné aktivity so širokým dosahom a mediálnym ohlasom, v rámci ktorej je reálna možnosť propagácie našej spoločnosti s predpokladanou vysokou mierou dosahu. Čo teda urobiť ak spĺňate...

viac